Regjeringens strømpakke: Staten garanterer for 90 prosent av strømlån til bedrifter

foto