Aborthøring: Likestillingsombudet anbefaler grense ved uke 22