Undersøkelse: Pensjonskravet i barnehagestreiken har bred støtte

foto