Terrortrusselnivået nedjustert – situasjonen rundt Oslo-skytingen mer avklart

foto