Gambisk eksminister for retten i Sveits for forbrytelser mot menneskeheten