Oslo bystyre kritiserer regjeringen for overkjøring i sykehussaken

foto