RU-leder Amrit Kaur beklager på nytt: Feil, hensynsløst og dårlig håndtert