Foreløpig Esa-vurdering: Storebrand får medhold i pensjonssak