Avis: Eksplosjoner hørt på flybase på Krim-halvøya