Senatet sa nei til å tvinge fram menneskerettsrapport om Israel