UD: Fortsatt i underkant av 60 som ikke har kommet seg ut av Gaza