Røde Kors har besøkt ukrainske og russiske krigsfanger