Tallet på dødsofre etter jordskjelv i Indonesia er oppe i 602