Dødstall etter eksplosjon på Jersey stiger til sju

foto