Kripos: Nær hvert tredje drap og drapsforsøk er begått av personer med alvorlige psykiske lidelser