Perus nasjonalforsamling avviser å framskynde valget

foto