Politiet har tatt imot over 8000 uregistrerte våpen

foto