155 jervekull påvist i Skandinavia i år – 64 av dem i Norge