USA innfører nye sanksjoner som skal ramme Russlands evne til å føre krig i Ukraina