Bankene setter av mindre til tap og har færre mislighold