Regjeringen sier verken ja eller nei til hyttebrems for å berge villrein

foto