E134 mellom Drammen og Hokksund gjenåpnet etter flomskader