USA motsetter seg at Al Jazeera går til sak mot Israel etter journalistdrap

foto