VG: Forsvarer har fått beskjed om at politiet vil henlegge Tina Jørgensen-saken