Livstidsdom for spiondømt svenskiraner opprettholdes

foto