Gulating lagmannsrett forkaster anken i Åsane-drapet