Regjeringen vil ikke fortelle hva skattepakken til oljenæringen har kostet skattebetalerne

foto