Regjeringen oppretter fem nye tingretter – opposisjonen i harnisk