Volden i Haiti traumatiserer barn. Nå vil hjelperne bryte tabu og snakke om psykiske lidelser