Terrorsaken i Oslo tatt opp til doms – fornærmede krever 112 millioner kroner