Russland om gjenopptatt korneksport: positiv utvikling

foto