Stoltenberg: Det var riktig å gå i dialog med Russland etter den kalde krigen