Vestres selskap innførte avtale om privat helseforsikring mens han var daglig leder