Nortura-konkurrent vil betale bøndene mer for eggene