Seks fengslet i fire nye uker i kokainsaken på Husnes

foto