Tørke tvinger elefanter på flukt – konkurrerer med folk om vann