400 hetebølge-relaterte dødsfall i Frankrike i august