Kasakhstan lover å sørge for sikkerheten til flyktende russere