Kulden brer seg over USA – over halvparten av befolkningen rammes

foto