Sosiale ulikheter i Norge øker – 170.000 leveår kunne vært spart på ett år

foto