Flere forskere har trukket seg fra arbeidet med nye kostholdsråd

foto