Avgjørelse om Helge Ingstad-anke kommer tirsdag

foto