Trænabanken skal konsekvensutredes for oppdrett til havs