SAS får 100.000 kroner i tvangsmulkt for å ha brukt for lang tid på refusjoner etter streiken

foto