40 prosent av strømnettet i Ukraina er fortsatt ute av drift