Overgrepssak mot lokalpolitiker i Finnmark henlegges