Politibetjenter slipper straff for omstridt ransaking av 15-åring