FN-rapport: Tre av fem planter og dyr utryddes som følge av fremmede arter

foto