Valgdirektoratet økte kapasiteten og valgresultatet kom raskere inn – kan ikke si problemet er løst