Mdlertidig stans i muligheten til å søke om tillatelser til oppdrettsanlegg på land